รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 4/2560

16 ธค. 60     244

รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 4/2560

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน "การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย" ครั้งที่ 4 / 2560 เพื่อบูรณาการ การทำงานของทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณธรรมและจริธรรม ของปวงชนชาวไทย  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสู่ การปฏิบัติในรูปแบบ "ประชารัฐ" ให้เกิดการบูรณาการของ กระทรวง และหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตสุนทร ผช.รมต.ประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช  เลขานุการ  รมต.กระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนจาก กระทรวงต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 ห้วย ขวาง กรุงเทพมหานคร ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 4/2560

รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 4/2560

รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 4/2560

รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 4/2560

รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 4/2560

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost