ภาพประทับใจ! แพทย์หญิง รพ.ลำพูนเข้ารับอิสลาม

20 ธค. 60     19386

ภาพประทับใจ! แพทย์หญิง รพ.ลำพูนเข้ารับอิสลาม

ยินดีต้อนรับมุสลิมใหม่ แพทย์หญิง ชนิกานต์ ศิพิงค์ เข้ารับอิสลาม อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ขอพระองค์ทรงโปรดปราณท่านยิ่งขึ้น...

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น. ทีอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา อ.มูฮำหมัด บินต่วน และเช็คอาลี ครูแลกเปลียนจากประเทศอิยิปต์ ครูนิค ร่วมเป็นสักขี่พยาน และ นำกล่าว กาลีมะฮฺ ลาอิลาฮ่า อินลัลลอฮู มูฮัมมะดันรอซูลลูลลอฮฺฺ แปลว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และท่านนบีมูฮัมหมัด เป็นรอซูลของพระองค์ ให้กับแพทย์หญิง ชนิกานต์ ศิพิงค์ เข้ารับอิสลามวันนี้ โดย มี ดร.พันทวี มาไพโรจน์ รับจัดเลี้ยง ฉลอง แสดงความยินดี กับคุณหมอ โดยเชิญญาติสนิทมิตรสหาย ผู้ใหญ่ในชุมชนอัตตักวา ร่วมเป็นสักขีพยาน ของเอกองค์อัลลอฮฺทรงนำทาง สู่ความเข้าใจอิสลามด้วยเทอญ อามีน


ภาพประทับใจ! แพทย์หญิง รพ.ลำพูนเข้ารับอิสลาม

ภาพประทับใจ! แพทย์หญิง รพ.ลำพูนเข้ารับอิสลาม

ภาพประทับใจ! แพทย์หญิง รพ.ลำพูนเข้ารับอิสลาม


ที่มา imam Ahmad
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost