อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

20 ธค. 60     6518

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

สารจาก "ครอบครัวพิศสุวรรณ" แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

เรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชน และกัลยาณมิตรทั้งหลาย

พวกเรา "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงออกถึงมิตรไมตรีจิตต่อ "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" ในการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" ทั้งที่ได้มาร่วมพิธีฝังมัยยิด (ศพ) มาเยี่ยมมัยยิด ร่วมแสดงความเสียใจ ร่วมขอดุอาอฺ (ขอพร) ทั้ง 7 คืน ทั้งที่บ้านท่าอิฐ นนทบุรี ที่ปอเนาะบ้านตาล นครศรีธรรมราช และที่มัสยิดอาเซียน โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ PIMS@THASALA อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณผู้นำศาสนาทุกระดับ อิหม่ามประจำมัสยิด โต๊ะครู ผู้นำชุมชนมุสลิม พี่น้องประชนชน หลายๆ มัสยิด หลายๆ ปอเนาะ หลายๆ สถาบันการศึกษา หลายๆ ชุมชน หลายๆ ครอบครัว ที่ได้จัดให้มีการละหมาดฆออิบ การขอพร รวมทั้งกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของเรา หลายสถานทูตไทยในต่างประเทศที่ได้เปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรของเราได้ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณยิ่งต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยและต่างประเทศทุกศาสนิก ทุกสถานภาพ ทุกเพศวัย ผู้เป็นมิตรสหายของ "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" ตลอดจนมิตรสหายและกัลยาณมิตรของ "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" ที่ได้ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมายังเราผ่านช่องทางต่างๆ ต่อการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา

ขอขอบคุณชุมชนไทยทุกศาสนิก ที่จัดงานรำลึกที่มัสยิด Al-Fatiha รัฐคาลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นมัสยิดไทยนอกราชอาณาจักรแห่งแรกและแห่งเดียว รวมถึงทุกที่ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราในครั้งนี้

และขอขอบคุณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) ที่ตลอดเวลาที่ได้สนิทเสวนากันมาหลายปีกับ "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" ต่างได้แสดงออกถึงมิตรภาพอันยั่งยืน ความทรงจำที่แสนงามของกัลยาณมิตรต่างวัยและต่างศาสนา ซึ่งจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของพวกเราและเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสุขสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายในพหุสังคมไปตราบนานเท่านาน 

ตลอดระยะเวลา 10 กว่าวันที่ผ่านมา พวกเราได้รับทราบถึงมิตรไมตรีของทุกท่าน ได้รับคำปลอบประโลม การแสดงความเสียใจ การกล่าวถึงเรื่องราวและความดีงามหลากหลายแง่มุมของผู้ที่จากไป ตลอดจนเรื่องราวแห่งการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสและการสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่แต่ละท่านได้รับจาก "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" ซึ่งมิตรไมตรี ทั้งจากกัลยาณมิตรที่รู้จักใกล้ชิด และกัลยาณมิตรที่ห่างไกล หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นแต่เชื่อมั่นและชื่นชมต่อความดีของผู้ที่จากไป จะยังคงตราตรึงใจของพวกเราและเป็นกำลังใจที่ดียิ่งต่อการก้าวเดินไปข้างหน้าของพวกเรา

เราเชื่อว่า การเป็นแบบอย่างที่ดี การส่งมอบโอกาสและแรงบันดาลใจ การให้ข้อคิด แนวทาง คำสอน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" ได้มีให้แก่บุคคล องค์กร สถาบัน หรือประเทศชาติ ที่แต่ละฝ่ายจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อรังสรรค์สิ่งดีงามและเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อๆ ไปนั้น จะเป็นกุศลธารที่ไหลรินสร้างบุญกุศลให้กับท่านตลอดไป

สำหรับกัลยาณมิตร ที่ถามไถ่ถึงอาการป่วยของ "มามาซอฟียะฮฺ
พิศสุวรรณ" (คุณแม่) พวกเราขอเรียนว่ามามาในวัย 91 ปี ค่อนข้างฟื้นตัวจากการผ่าตัดสะโพกได้ช้า แต่กำลังใจของท่านนั้นเข้มแข็งมาก ท่านรับทราบการจากไปของบุตรชายคนโตด้วยความสงบนิ่งและยอมรับในกำหนดการของพระเจ้า โดยพวกเราได้เรียนให้ท่านทราบข่าวในเวลาเที่ยงวันก่อนทำพิธีฝังมัยยิด และขณะนี้ท่านสามารถพูดคุย ถามข่าวคราวถึงลูกชายอันเป็นที่รักของท่านได้อย่างเป็นปรกติ 

ท่านภูมิใจในตัวบุตรชายของท่าน ทั้งในเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของลูกชายคนโตที่มีต่อบุพการี ต่อน้องๆ ต่อเครือญาติ ที่ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และภารกิจต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อสังคม ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์ ที่บุตรของท่านได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่ความสามารถพึงมี และขอฝากขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยต่อบุตรผู้เป็นที่รักยิ่ง "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" และต่ออาการป่วยของท่าน

พวกเรา "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" ยังคงมุ่งมั่นและเต็มเปียมไปด้วยพลังที่จะเดินตามก้าวย่างและแบบอย่างของความเสียสละ ทุ่มเท ในการทำงานเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และมนุษยชาติ และยังคงมุ่งมั่นร่วมสร้างสังคมสุขสันติในทุกระดับร่วมกับกัลยาณมิตรทุกภาคส่วนต่อไป

พวกเรา "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" จะยังคงยึดมั่นต่อค่านิยมและแบบอย่างด้านต่างๆ ตามหลักการอิสลามที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านได้แลเห็นตามแบบอย่างที่ "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" ได้แสดงออกไว้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

พวกเรา "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" จะยังคงยึดมั่นในการแสดงออกทางปัญญาและวิชาการอย่างถ่อมตน "Intellectual Humility" ตลอดจนความถ่อมตนและความเป็นสุภาพบุรุษที่เคารพและให้เกียรติต่อความแตกต่างหลากหลายของเพื่อนมนุษย์ในด้านต่างๆ 

พวกเรา "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" จะยังคงยึดมั่นต่อความเชื่อที่ว่า "ไม่มีบุคคลใดสามารถอยู่เพียงลำพังได้" "No Man is an Island." ซึ่งจะเป็นวิถีและจิตวิญญาณของพวกเราในการสร้างสะพานแห่งมิตรภาพและถักทอสายใยแห่งความรักความปรารถนาดีต่อผู้คนต่อไป

พวกเรา "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" จะยังคงยึดมั่นต่ออุดมการณ์และเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ พวกเราเชื่อมั่นว่ามนุษย์ที่สามารถพัฒนาสู่ความสมบรูณ์สูงสุดได้นั้นคือมนุษย์ที่ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมากกว่าเพื่อประโยชน์สุขของตนเอง

และพวกเรา "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" จะยังคงสานต่อภารกิจด้านการศึกษา การให้โอกาส การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปิดพื้นที่แห่งความหวังแก่ผู้คน เราจะยังคงสานต่อในด้านการส่งเสริมการให้เกียรติและเคารพต่อความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสุขสันติในพหุสังคมทุกระดับ 

ท้ายที่สุดนี้ "ครอบครัวปอเนาะบ้านตาล-ครอบครัวพิศสุวรรณ และเครือญาติ" ขอวิงวอนให้ท่านได้โปรดอภัยต่อความผิดพลาดตลอดจนข้อขัดข้องหมองใจที่อาจเกิดขึ้นที่ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา "ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ" อาจได้กระทำละเมิดต่อท่านทั้งด้วยกาย วาจา ใจ หรือหากมีหนี้สินใดที่คงค้างยังมิได้ชำระ โปรดแจ้งให้พวกเราได้ทราบด้วยเพื่อดำเนินการต่อไป

มิตรไมตรีและการแสดงออกของกัลยาณมิตรทั้งหลาย ทำให้เราซาบซึ้งต่อวลีที่ว่า "คนหนึ่งตายล้านคนร้องให้-one dies millions cry." และเราหวังว่าความดีงามที่ผู้เป็นที่รักยิ่งของเราได้กระทำไว้จนเป็นเหตุก่อเกิดความรักของผู้คนที่มีต่อเขานั้น จะเป็นความดีงามที่อยู่ในความพึงพอพระทัยและความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

ขอขอบคุณอีกครั้ง ต่อมิตรไมตรีของกัลยาณมิตร ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงชี้ทางนำและตอบแทนความดีงามแก่ท่านทั้งหลายด้วยเทอญ

إن شاء الله تعالى 

ด้วยสลามและดุอาอฺ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

อ่านแล้วน้ำตาไหล!! สารจาก 'ครอบครัวพิศสุวรรณ' แสดงความขอบคุณต่อกัลยาณมิตร

ที่มา:  Pondok Bantan
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost