128 เสียงเห็นชอบ UN ให้สหรัฐฯ ถอนคำประกาศ


มาแรงรอบสัปดาห์