ภูเขาอุฮูด ประวัติศาสตร์อิสลาม ที่น้อยคนยังไม่รู้!

30 ธค. 60     1004

ภูเขาอุฮูด ประวัติศาสตร์อิสลาม ที่น้อยคนยังไม่รู้!

สำนักข่าวทางการซาอุดิอาระเบีย SPA ได้บันทึกภาพบริเวณที่มีความสำคัญทางศาสนาประมาณ 200 แห่ง ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งมัสยิดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญที่ตรงกับในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และงานเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในมาดินะฮ์ ซึ่งจะจัดเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวอิสลาม ประจำปี 2017

หนึ่งในสถานที่ที่มีการบันทึกภาพ ได้แก่ ภูเขาอุฮูด ซึ่งมีบันทึกไว้ว่า มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับนบีตั้งแต่สมัยต้นของการกำเนิดอิสลาม จนถึงการอพยพของศาสดามุฮัมมัด มายังเมืองนี้ รวมทั้งในการต่อสู้ในสงครามอุฮูดด้วย

ผู้ที่มาเยือนนครมาดินะฮ์ มักจะไม่พลาดการมาเยือนภูเชาอุฮูด ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ สถานที่ฝังศพของสหายทั้ง 70 ท่าน ที่ร่วมรบกับท่านศาสดาในสงครามอุฮูด, จัตุรัส ซัยยิด อัล-ชุฮาดา (ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม)

ภูเขาอุฮูด ตั้งตระหง่านอยู่ทางตอนเหนือของนครมาดินะฮ์ ทอดยาวเป็นกำแพงทางธรรมชาติจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก โดยมีความลาดเอียงเล็กน้อยทางทิศเหนือ ความยาวทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 7 กิโลเมตร และขนาดฐานกินความกว้างประมาณ 2 – 3 กิโลเมตร โดยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 350 เมตร

ภูเขาอุฮูด ประวัติศาสตร์อิสลาม ที่น้อยคนยังไม่รู้!

ภูเขาอุฮูด ประวัติศาสตร์อิสลาม ที่น้อยคนยังไม่รู้!

ภูเขาอุฮูด ประวัติศาสตร์อิสลาม ที่น้อยคนยังไม่รู้!

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา: www.english.alarabiya.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา