10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด

4 มค. 61     21205

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:   10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด


นักกอรี คือ ผู้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบทํานองเสนาะ ที่เป็นชาย  ส่วนนักกอรีที่เป็นผู้หญิง จะเรียกว่า นักกอรียะห์

โดยศาสตร์การอ่านคัมภีร์แบบทํานองเสนาะ ถือว่า เป็นศิลปะชั้นสูงที่แพร่หลายในโลกมุสลิม  ในประเทศไทย มีการจัดตั้งเป็นสมาคมกอรีแห่งประเทศไทบ ในความอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี  

ในอดีตจนถึงปัจจุบันผู้ที่เดินทางไปประกวดกอรี ในต่างประเทศ หลายเวทีทั้งในเอเชียและในตะวันออกกลาง โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ  สำหรับเวทีประกวดที่าคัญ และนับเป็นการประกวดระดับโดลก คือ การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซีย

สำหรับการคัดเลือกนักกอรี ไปแข่งขันต่างประเทศ โดยใช้เวทีการประกวดจากงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี อันนำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาคมโลกมุสลิมได้ทราบถึงมารฐานทางวิชาการ ของวงการกอรีไทย

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด

วันนี้ทางมุสลิมไทยโพสต์ ขอรวม 10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด จะมีใครบ้างมาดูกันเลย.... (ไม่ได้เรียงลำลับ)

1. นายฮาฤทธิ์  พวงมณี  (ฮาริส) 

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด


2. นายชาติชาย  บัลบาห์  (มูฮำหมัดชุกรี่)  

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด

4. นายวัฒนา อาบีดีน  (อับดุลอาซีซ)   


10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด

5. นางสาวกัลยาณี  มุมิ  (ฮุสนา)   

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด

3. นายปรานนท์  มุสตาฟา (มุอาซ)


10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด


6. นายจิรายุ ฉิมกุล  

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด


7.  นางสาวนริศรา จิ๊สมัน 

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด

8. รัตนา สะหะมาน  (ฮามีดะห์)

10 นักกอรีย์ไทยที่ไพเราะที่สุด9. นายศาสตรา ขำวิไล

10. นายณัฐนนท์ หมัดหวัง

นอจากนี้ ยังมีเยาชนนักอรีรุ่นใหม่ อีกมากมาย  

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost