เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

5 มค. 61     2550

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ได้ชื่อว่า  เป็นกษัตริย์ที่ทรงร่ำรวยที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก โดยล่าสุด ประเทศบรูไนเพิ่งเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี อย่างยิ่งใหญ่ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ 71 พรรษา ทรงครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2510 นอกจากทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐแล้ว ยังทรงดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

สำหรับที่ประทับอย่างเป็นทางการของ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ และพระราชวงศ์บรูไน คือพระราชวังนูรูล อิมาน ที่กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน พระราชวังแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพระราชวังสำหรับพักอาศัยของครอบครัวเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของพื้นที่ใช้สอยที่มีมากกว่า 200,000 ตารางเมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2527 ด้วยงบประมาณกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 50,175 ล้านบาท

ภายในพระราชวัง ประกอบด้วย ห้องนอน 1,788 ห้อง ห้องน้ำ 257 ห้อง ห้องจัดงานเลี้ยงที่บรรจุคนได้มากกว่า 5,000 คน โคมระย้าย 564 โคม หลอดไฟ 51,000 หลอด ลิฟต์ 18 ตัว

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

เปิดภาพภายใน วังทองคำบรูไนสุดอลังงบ 5 หมื่นล้าน (หาชมยาก)

www.khaosod.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost