คนทำอุมเราะห์จ๊าก! เจอ VAT5% ทำวีซ่าเก็บเพิ่มอีกกว่า 3,000 บาท

9 มค. 61     1175

คนทำอุมเราะห์จ๊าก! เจอ VAT5% ทำวีซ่าเก็บเพิ่มอีกกว่า 3,000 บาท

ในสถานการณ์ที่ซาอุดิอารเบีย กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำมันราคาถูก รายได้เข้าประเทศลดลง สิ่งที่ซาอุฯ ใช้ในการแสวงหารายได้เข้าประเทศไทยเพิ่ม คือการเรียกเก็บเงินจากการเดินทางไปฮัจย์และอุมเราะห์ของมุสลิมจากทั่วโลก โดยล่าสุดสถานทูตซาอุดิอารเบียในประเทศไทย ได้เรียกเก็บเงินค่าทำวีซ่าเพิ่มจากมุสลิมที่เดินทางไปทำอุมเราะห์คนละ 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,300 บาท ซึ่งผู้ระกอบการจะต้องเรียกเก็บจากผู้เดินทาง ซึ่งทำให้คนไทยต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ซาอุฯประมาณ 24 ล้านบาท

อีกด้านหนึ่งรัฐบาลซาอุฯ ได้ออกระเบียบเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการ จำนวน 5% เริ่มต้น 1 มกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนการใช้ชีวิตในมักกะห์และมาดียะห์เพิ่มขึ้นอีก 5% จากการซื้อสินค้าและบริการ เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นของมุสลิมทั่วโลกที่เดินทางไปทำพิธีศาสนาในซาอุดิอารเบีย

คนทำอุมเราะห์จ๊าก! เจอ VAT5% ทำวีซ่าเก็บเพิ่มอีกกว่า 3,000 บาท

ขอบคุณภาพ @Samart malulim2
www.mtoday.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost