DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

4 มค. 61     231

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นำทัพผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไทยพบคู่ค้าใหม่ในอิหร่าน หวังเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่กำลังเติบโตสูง พร้อมเดินหน้าโปรโมทตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้นำเข้าได้รับสินค้าไทยมาตรฐานสากล

นายทวีป ราชาภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เปิดเผยว่า อิหร่านเป็นตลาดเกิดใหม่ มีความต้องการสินค้าใหม่จากต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะไม่สามารถผลิตเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศได้ ตลาดนี้มีผู้บริโภคมากกว่า 80 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 60 เป็นคนวัยทำงานและหนุ่มสาว ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีทิศทางการขยายตัวดี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในตะวันออกกลาง ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสินค้าฮาลาล ที่กำลังมองหาตลาดใหม่จึงไม่ควรมองข้ามอิหร่านที่เป็นตลาดเกิดใหม่ และผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

“คนอิหร่านเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ทำให้เรียกร้องหาสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ ซึ่งราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวอิหร่านมีโอกาสและทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันร้อยละ 60 ของประชากร ที่มีรายได้ปานกลาง-ล่าง ยังชอบซื้อสินค้าในตลาดท้องถิ่น เพราะมีสินค้าราคาถูก หลากหลาย ในบรรยากาศที่คุ้นเคย”

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและคู่ค้าชาวอิหร่าน เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเตหะราน และเมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน พบว่าได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทยร่วมกิจกรรม 16 บริษัท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ผลิตที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  (T Mark) ได้แก่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์มาม่า และเครื่องดื่ม

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และมะพร้าวทอดกรอบ แบรนด์กินดี บริษัท บลูโอเชียนเบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มขิง แบรนด์จินเจน บริษัท เจียเม้ง จำกัด ผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงแบรนด์คิวไรซ์ และบริษัท ที.พี. โฟร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตยาสีฟันสูตรกานพลู แบรนด์ราสยาน และมีผู้ซื้อชาวอิหร่านเข้าร่วมเจรจาการค้า 300 ราย มีมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นทันทีประมาณ 382,000 บาท และมูลค่าที่คาดว่าจะมีการสั่งซื้อภายใน 1 ปี อย่างน้อย 8,390,000 บาท

สำหรับบริษัทไทยที่ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เช่น ข้าว ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ สับปะรดกระป๋อง เครื่องสำอางสมุนไพร เครื่องดื่มขิง และข้าว

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

“ในภาพรวม ชาวอิหร่านมองว่าสินค้าไทยมีคุณภาพสูง ราคายุติธรรม และมีรูปแบบที่ตลาดต้องการ โดยเฉพาะอาหารกระป๋อง ซึ่ง DITP โดยสคต. เตหะราน ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าสินค้าไทย ด้วยการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์  T Mark ว่าเป็นตราที่รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลของสินค้าไทย และเป็นตราสัญลักษณ์ที่ผู้นำเข้าควรมองหา  เพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพให้ผู้บริโภค”

ทั้งนี้ DITP จัดทำตราสัญลักษณ์ T Mark ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์แก่สินค้าและบริการจากประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ (Trusted Quality) ในทุกมิติ ได้แก่ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม (Fair Labour) การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และที่สำคัญคือคุณภาพที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำด้วย “ใจ” ของผู้ประกอบการ (Heartmade Quality)

ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark รวม 738 บริษัท โดยมี 2 ประเภทหลัก คือ สินค้า ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น สินค้าทั่วไป และธุรกิจบริการ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ การศึกษานานาชาติ และธุรกิจบริการรักษาพยาบาล

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

DITP ยกขบวนสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพอินเตอร์พบคู่ค้าอิหร่าน

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost