รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

18 มค. 61     8460

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก


รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

เนื่องในโอกาสที่ชุมชนบ้านครัว ก่อตั้งครบ 230 ปี ตั้งแต่ รัตนโกสินทร์ศก ๕ (พ.ศ.2330 - 2560) มัสยิดบ้านครัวจัดงานประจำปีขึ้น ในนามงาน อศบ.ครั้งที่ 25 เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมของอาคารเรียนศาสนาบ้านครัว (อศบ.) ประจำปี 2561 ได้รวมสุดยอดเมนูอาหารฮาลาลคาว-หวานหลากหลาย อาหารประจำถิ่นหากินไม่ง่ายโดยฝีมือคนบ้านครัว สินค้าเครื่องแต่งกายสไตล์มุสลิม โชว์กิจกรรมสุดพิเศษด้านศาสนาของเยาวชน ทอล์คโชว์รวมของดีที่บ้านครัวมี

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

ด้วยสภาพปัจจุบันของใจกลางสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย ยังมีชุมชนทางประวัติศาสตร์ ที่มีอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเฉพาะตัวดำรงอยู่อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสังคมภายนอก โดยเฉพาะ “คุณค่า” ที่คนในชุมชนยึดมั่นและร่วมกันภูมิใจอาจเป็นคำตอบของการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้และเป็นคุณค่าที่คนนอกต้องเข้ามาสัมผัสเอง  

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

ชุมชนบ้านครัว เป็นชุมชนมุสลิมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมคลองคลองแสนแสบ เป็นชุมชนที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับการเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยบรรพชนกองอาสาจามของพวกเรา ได้ร่วมรบในสมัยสงครามเก้าทัพ ระหว่างสยามกับพม่า ราว พ.ศ. 2328 

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินผืนนี้เป็นบำเหน็จรางวัลให้แก่ชาวมุสลิม แผ่นดินที่พวกเราอาศัยอยู่นี้ สมัยนั้นที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนสุดคลองมหานาค และเป็นชุมชนหน้าด่านแห่งกรุงรัตนโกสินทร์   

กว่า 230 ปีที่ผ่านมา ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของครอบครัว สิ่งของที่เป็นมรดกจากบรรพชน มัสยิด กุโบร์ (สุสาน) บ้านโบราณ อาหาร อาชีพทอผ้าไหม ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่อยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

ขณะนี้มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “ทีมงานแอดมินบ้านครัว” อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหอเกียรติประวัติบ้านครัว หนังสือจดหมายเหตุที่ระลึก (รฤก) 230 ปี บ้านครัว  จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมีส่วนร่วมทุกครอบครัว ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือย้ายไปอยู่นอกชุมชนแล้ว พร้อมใจเปิดตำนานให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ร่วมชื่นชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

พี่น้องท่านใดมีความประสงค์มีส่วนร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานแอดมินบ้านครัว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ทั้งความคิดเห็น สิ่งของ ภาพถ่ายและข้อมูลสังเขป หรือปัจจัย งบประมาณ สามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลความผูกพันของประวัติศาสตร์พี่น้องแขกจามบ้านครัวได้ที่มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว หรือในแฟนเพจเฟซบุ๊กของทั้ง 3 มัสยิดบ้านครัว
งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-22.00 น. ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

รฤก 230 ปี บ้านครัวดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost