ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

27 มค. 61     3341

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ฆอซีปูร / บังคลาเทศ - มุสลิมประมาณ 2 ล้านคน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ร่วมงานชุมนุมประจำปี Biswa Ijtema ในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งนับว่าเป็นงานชุมนุมมุสลิมที่มีจำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากพิธีฮัจญ์

งานชุมนุม Biswa Ijtema หรือ งานชุมนุมโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี บนฝั่งแม่น้ำ Turag ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงธักกา เมืองหลวงของบังคลาเทศประมาณ 35 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เพื่อมิให้มีการแออัดยัดเยียดจนเกินไป ช่วงแรกที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา มีการอ่าน และให้ความหมายโองการในอัล-กุรอาน การบรรยายศาสนา การละหมาด และขอดุอาอฺ งานนี้นับเป็นโอกาสของมุสลิม ที่จะร่วมทบทวนความมุ่งมั่นของตนต่อคุณค่าของอิสลาม

บิสวา อิจติมะอฺ (Biswa Ijtema) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1967 โดยกลุ่มตับบลิฆ ญามาอัต ซึ่งเป็นกลุ่มสอนศาสนาอิสลามซุนนี ที่เริ่มขึ้นในประเทศอินเดีย โดยสมาชิกของกลุ่มได้อาสาสมัครที่จะออกเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปทั่วโลก

บิสวา อิจติมะอฺ เริ่มแบ่งการชุมนุมออกเป็น 2 ช่วง ในปี 2011 เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารจัดการผู้เข้าร่วมงานที่มีมากนับจำนวนล้าน ทั้งนี้ มีการใช้ภาษาเบงกาลีในการเทศนาปิดงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1980 ซึ่งภาษาเบงกาลีเป็นภาษาประจำชาติอย่างเป็นทางการของประเทศบังคลาเทศ

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

ภาพมุสลิมนับล้าน ร่วมงานชุมนุมดะอฺวะอฺที่บังคลาเทศ ใหญ่อันอับ 2 ของโลก

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:  www.aljazeera.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost