เลขาธิการสหประชาชาติชื่นชมซาอุฯ และพวก ออกมาตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เยเมน


มาแรงรอบสัปดาห์