ทำได้อย่างไร? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

29 มค. 61     1973

ทำได้อย่างไร? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  ทำได้อย่างไรนี่? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

วังที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เนื่องจากถูกแกะสลักเข้าไปสร้างในก้อนหินทรายขนาดมหึมา ตั้งอยู่ใน อัล-อูลา, เขตมาดาญิน ซาและฮ์ และได้รับการขนานนามว่า อัล-ฟารีด (Al-Farid) ซึ่งมีความหมายว่า มีความเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากแตกต่างจากวังที่แกะสลักอีกหลายแห่งในพื้นที่ เพราะเป็นหินก้อนมหึมาที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่มีความต่อเนื่องกับส่วนอื่นๆ

พระราชวัง อัล-ฟารีด เป็นสถานที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ที่มีการจารึก และแกะสลักที่ยังคงชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากที่อยู่อาศัยที่แกะเข้าไปในหินอีก 153 แห่งทั่วพื้นที่ มาดาญิน ซาและฮ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Stone City หรือเมืองหิน

ทำได้อย่างไร? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักโบราณคดีว่า ที่อยู่อาศัยที่สลักเข้าไปในหินนี้อาจจะสร้างโดยพวกสุเมเดียนส์ (Sumadians) หรือพวกเนบาทีนส์ (Nabateans) 

โดย ผศ.อะเหม็ด อัล-อับบูดี จากคณะการท่องเที่ยวและโบราณคดีซาอุ ฯ กล่าวว่า วังนี้แห่งนี้ และที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ถูกสร้างเข้าไปในก้อนหิน และไม่ได้ใช้เป็นที่ฝังศพ ดังเช่นที่หลายคนคิด เขามีความเห็นว่า พวก ธามูเดียนส์ (Thamudians) เป็นพวกที่ครอบครองสถานที่นี้มาก่อน ต่อมาพวก เนบาทีนส์ ได้เข้ามาครอบครองต่อ โดยหลายอารยธรรมได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้

ยังมีการถกเถียงกันไม่จบว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่เหล่านี้เป็นชนชาติใด และใครเป็นผู้สร้างอาคารเหล่านี้ แต่อาจารย์อะเหม็ด เชื่อว่า สมมุติฐานที่ถูกต้องคือ หินใน “มาดาญิน ซาและฮ์” คือดินแดนของพวกธาโมเดียนส์ ซึ่งเป็นผู้แกะสลักภูเขาเป็นที่อยู่อาศัย ตามที่อธิบายไว้ในอัล-กุรอาน และหะดิษของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)

ทำได้อย่างไร? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

ทำได้อย่างไร? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

ทำได้อย่างไร? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

ทำได้อย่างไร? แกะสลักวังในก้อนหินมหึมาที่ซาอุฯ เห็นแล้วต้องตะลึง!! (ชมภาพ)

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:  www.english.alarabiya.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost