มุสลิมะห์คนเก่ง คว้าราวงวัลดีเด่น AEC TOP-CEO Awards 2018

30 มค. 61     685

มุสลิมะห์คนเก่ง คว้าราวงวัลดีเด่น AEC TOP-CEO Awards 2018


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล AEC TOP-CEO Awards 2018

คุณยาสมีน อับดุลลอฮ์ เอล รีไฟ (ไวยศิลป์) สถาบันอีดูไพรด์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล  AEC TOP-CEO Awards 2018 เป็นนักพัฒนาดีเด่น สาขาการศึกษาโครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างผู้บริหาร นักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดยรับมอบจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรีจัดโดยชมรมพัฒนาการ-อาเซียน ที่สโมสรสถาบันจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

มุสลิมะห์คนเก่ง คว้าราวงวัลดีเด่น AEC TOP-CEO Awards 2018

คุณยาสมีน อับดุลลอฮ์ เอล รีไฟ ได้กล่าวว่า...

บริษัทอีดูไพรด์ ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศมาเลเซียทำให้ได้มีโอกาสประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ทั้งโรงเรียนระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย เกือบ 40 แห่ง พร้อมสถาบันสอนภาษาอีกหลายแห่งทางบริษัทให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมของข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละสถาบันให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกสถาบันใด การให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่การช่วยหาข้อมูลของสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่การให้บริการและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสมัครเข้าเรียน การขอวีซ่าตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การจัดหาที่พักที่สะดวกและปลอดภัยจากความพร้อมในทุกด้านที่เรามีความมั่นใจที่จะให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทุกท่าน ซึ่งทำให้การเปิดตัวของบริษัทอีดูไพรด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษาและผูปกครองเป็นอย่างดี การได้รับรางวัล Top CEO Ward สาขาด้านการศึกษาจึงนับว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งแก่ตนเองและบริษัท


มุสลิมะห์คนเก่ง คว้าราวงวัลดีเด่น AEC TOP-CEO Awards 2018

มุสลิมะห์คนเก่ง คว้าราวงวัลดีเด่น AEC TOP-CEO Awards 2018

มุสลิมะห์คนเก่ง คว้าราวงวัลดีเด่น AEC TOP-CEO Awards 2018

มุสลิมะห์คนเก่ง คว้าราวงวัลดีเด่น AEC TOP-CEO Awards 2018

www.thailandplus.tv

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost