อัชชาม เมืองโบราณก่อนยุคอิสลาม ชุมชนพ่อค้าและผู้แสวงบุญทางตอนใต้ของมักกะฮ์

30 มค. 61     759

อัชชาม เมืองโบราณก่อนยุคอิสลาม ชุมชนพ่อค้าและผู้แสวงบุญทางตอนใต้ของมักกะฮ์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:   อัชชาม เมืองโบราณก่อนยุคอิสลาม ชุมชนพ่อค้าและผู้แสวงบุญทางตอนใต้ของมักกะฮ์

หมู่บ้านอัชชาม บอกเล่า เรื่องราวในอดีตก่อนมาสู่ยุคของอิสลาม และได้รับการพิจารณาว่า เป็นพื้นที่ที่รับการขยายตัวของอารยธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จากมักกะฮ์ 

ขบวนคาราวานที่เดินทางไปสู่ หรือออกจากมักกะฮ์ ต้องผ่านหมู่บ้านนี้ ชื่อของหมู่บ้านมีความเชื่อมโยงกับมักกะฮ์ และยังเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในปัจจุบัน

เขต Al-Qunfudah ซึ่งอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นนครมักกะฮ์ เป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายแห่ง ซึ่งจะพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ประสงค์จะมาเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ตั้งแต่ในอดีต

อัชชาม เมืองโบราณก่อนยุคอิสลาม ชุมชนพ่อค้าและผู้แสวงบุญทางตอนใต้ของมักกะฮ์

หมู่บ้านอัชชาม ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Wadi Qarma โดยผู้รู้ ชี้คบิน มัรซู้ค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหมู่บ้านนี้ จึงพยายามปกป้อง และเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์รอยจารึก และโบราณวัตถุต่างๆ ไว้ และยังมีนักประวัติศาสตร์ ฮัสซัน บิน อิบรอฮีม อัล-ฟากีฮ์ ซึ่งเขียนเรื่องราวของหมู่บ้านนี้ไว้ในหนังสือ Mikhlaf Asham

เชื่อว่า หมู่บ้านอัชชาม เป็นแหล่งโบราณคดีเกี่ยวกับอิสลามที่สำคัญของซาอุ ฯ เนื่องจากพบการเขียนจารึกบนก้อนหินจำนวนหลายร้อยชิ้น รวมทั้งการเขียนลายประดับประดาต่างๆ 

อะฮ์มัด บิน โอมาร์ อัล-ซัยลัย สมาชิกสภาชูรอ และที่ปรึกษา คณะกรรมมธิการด้านการท่องเที่ยวและมรดกแห่งชาติของซาอุ ฯ กล่าวว่า หมู่บ้านอัชชามเป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ ว่า เป็นหมู่บ้าน Islamic Tihami ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนการมาของอิสลาม แต่ถูกทำลายไปตั้งแต่ในศตวรรษที่ 5 โดยหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างมักกะฮ์ไป 300 กิโลเมตร และเป็นผืนที่ราบเดียวกันกับ ที่ราบ Tihamah ที่แผ่ขยายจากตะวันตก ไปยังภูเขาทางตะวันออก เป็นชุมทางการค้าขายและการพักแรมของผุ้แสวงบุญ และพ่อค้า ที่เดินทางค้าขายระหว่างเยเมน ฮิยาซ และเหมืองทอง

ที่มา:  www.arabnews.com
แปลและเรียบเรียงโดย:  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost