สาวเยอรมันเข้ารับอิสลามที่ตรุกี พร้อมชื่อใหม่จากซูเราะห์นี้!!

2 กพ. 61     883


 สาวเยอรมันเข้ารับอิสลามที่ตรุกี พร้อมชื่อใหม่จากซูเราะห์นี้!!

อัลฮัมดุลิลลาห์ ยินดีต้อนรับสู่ศาสนาอิสลาม เรื่องราวของสาวเยอรมันเข้ารับอิสลามที่ตรุกี พร้อมชื่อใหม่จากซูเราะห์นี้!!

หญิงสาวชาวเยอรมันได้อาศัย ในตุรกีเป็นเวลา 7 ปี การเข้ารับอิสลามของเธอเกิด ขึ้นได้เป็นเพราะ การที่ได ้คลุกคลีกับพี่น้องชาวมุสลิ มและเธอได้ศึกษาเรียนรู้วิถ ึชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม

นางซีลิค ดาเนียล ซูเมอร์ ในวัย 44 ปี ได้อาศัยอยู่ในเมืองอันตัลย่าประเทศตุรกีเป็นเวลา 7 ปี ซึ่งเธอเป็นพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนั้น

ซูเมอร์  เธอได้ตัดสินใจเข้ารับอิสลามหลังจากที่ได้ได้ศึกษาเรียนรู้วิถึชีวิตความเป็นอยู่ของอิสลามเป็นพักใหญ่แล้ว

คาดีญา เพื่อนของเธอท่านหนึ่งผู้ซึ่งให้ความเชื่อมโยงและติดต่อพบปะกับนางอยู่เป็นประจำในระแวกที่พักใกล้ๆกัน และนางคาดีญาก็คือเดัยวกันกับคนที่สอนให้ซูเมอร์กล่าวชาฮาดะห์ (กล่าวปฎิญาณตน) อีกด้วย 

หลังจากซูเมอร์ได้เข้ารับอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมได้รับชื่อใหม่ว่า "นิสา" การเลือกชื่อนี้ก็สืบเนื่องมาจากเธอเองได้พยายาม อ่านกุรอานซูเราะฮ์อันนิสาอฺนั้นเอ

หลังจากการได้รับอิสลามทุกๆอย่างเป็นไปได้สวย เธอกล่าวว่า:  "ฉันก็จะยังคงอยู่ตรงนี้และจะไม่กลับไปเยอรมันอีกต่อไป ".... "ฉันรักตุรกี"

สาวเยอรมันเข้ารับอิสลามที่ตรุกี พร้อมชื่อใหม่จากซูเราะห์นี้!!

สาวเยอรมันเข้ารับอิสลามที่ตรุกี พร้อมชื่อใหม่จากซูเราะห์นี้!!

สาวเยอรมันเข้ารับอิสลามที่ตรุกี พร้อมชื่อใหม่จากซูเราะห์นี้!!

แปลโดย: Samros LO Pathan 
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost