ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร 1439

4 กพ. 61     1070

ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร 1439

ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร 1439

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่  1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร 1439

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร 1439

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost