เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

8 กพ. 61     453

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  เมืองทาบริซ ในอิหร่าน OIC ประกาศให้เป็นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018

ที่ประชุมองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC ได้ประกาศให้เมืองทาบริซ เป็นนครหลวงแห่งการท่องเที่ยวของประเทศอิสลาม ประจำปี 2018 ทาบริซอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน และเคยเป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหม รวมทั้งเป็นประตูที่เชื่อมสู่ยุโรป และเอเชียตะวันออก โดยทางเมืองทาบริซได้กำลังเตรียมการจัดงานที่น่าตื่นตา ตื่นใจ เพื่อดึงดูดผู้นำประเทศ นักธุรกิจชั้นนำ และผู้เชียวชาญด้านอุตสาหกรรมการบริการ ให้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

การรับรองนี้ยังชักนำให้เมืองที่แต่เดิมเคยเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและอารยะธรรมอิสลาม รวมทั้งเป็นเมืองที่มีภารกิจระดับนานาชาติทั้งในด้านการทูตและการเมือง ได้ค้นหาตัวตนของตัวเองในแง่มุมใหม่

ทาบริซ เป็นเมืองในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นสวนแห่งอีเดน ด้วยตัวเมืองที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในอิหร่านมานานประมาณ 4,000 ปี อ้างอิงจากบันทึกของมาร์โค โปโล ในศตวรรษที่ 13 ทาบริซเป็นสถานที่ชุมนุมของสินค้าจากอินเดีย อิรัก อ่าวเปอร์เซีย และอีกหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก ในเวลานั้น ทาบริซเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิเปอร์เชีย ซึ่งกินอาณาเขตจากอียิปต์ไปถึงเอเชียกลาง และจากฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ไปถึงอาร์เมเนีย
เมื่อเปอร์เซียเปิดประตูติดต่อกับตะวันตกในปลายศตวรรษที่ 19 ทาบริซได้กลายเป็นฐานอันมั่นคงของยุโรป ในการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม จนทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองหลวงด้านเศรษฐกิจของอิหร่าน องค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจในเมืองนี้ ทั้งด้านการผลิตพรม สิ่งทอ รองเท้า ซีเมนต์ และการแปรรูปอาหาร มีรากฐานแน่นแฟ้นในช่วงนี้

ทาบริซ เป็นเมืองเอกในจังหวัดทางเขตอาร์เซอร์ไบจันตะวันออกของอิหร่าน มีความสูงจากระดัยน้ำทะเล 1,350 เมตร เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำ Ghuri Chay และ Aji Chay เคยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอิหร่านจนถึงช่วงปี 60s และเคยเป็นหนึ่งในอดีตเมืองหลวง และที่พำนักของมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ Qajar มีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน ใช้ภาษาหลักคือ ภาษาอาเซอรี (Azeri)

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

เมืองทาบริซ เมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018(ชมภาพ)

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:  www.payvand.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost