ภัยพิบัติ สึนามิ ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ฉันเข้ารับอิสลาม

13 กพ. 61     3863

ภัยพิบัติ สึนามิ ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ฉันเข้ารับอิสลาม

ภัยพิบัติ สึนามิ ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ฉันเข้ารับอิสลาม

เรื่องราวการเข้ารับอิสลาม ของครอบครัวชาวยิวในสหรัฐอเมริกา จากภัยพิบัติ สึนามินี้ ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ฉันเข้ารับอิสลาม

อัสลามูอาลัยกุม ฉันชื่อ คอดีญะห์ ฉันเกิดในครอบครัวชาวยิวในสหรัฐอเมริกา ฉันเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องศาสนา ตั้งแต่ฉันเป็นเด็กฉันมักจะถามปัญหาต่างๆที่ฉันสงสัยกับรับไบ (นักบวชชาวยิว) แต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรที่พอใจ ฉันจึงศึกษาค้นคว้าในศาสนา เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ฉันสงสัยด้วยตัวเอง ฉันใช้เวลาศึกษาคัมภีร์โตราห์ และคัมภีร์ไบเบิล และศาสนาอื่นๆอีกมากมาย แต่มีศาสนาหนึ่งที่ฉันตั้งใจว่าจะไม่ศึกษาและจะไม่ยอมรับเป็นอันขาด นั่นก็คือศาสนาอิสลาม.เพราะอะไรเหรอ ก็เพราะสื่อต่างๆที่โชว์แต่เรืองที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของอิสลาม ความตั้งใจของฉันเป็นแบบนี้จริงๆ
แต่อัลฮัมดุลิลลาฮ์ แผนการของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เหนือกว่า สิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ ย่อมไม่มีผู้ใดขัดขวางได้ ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว เมื่อคลื่นยักษ์สึนามิถล่มอินโดนีเซีย จากภาพเราจะเห็นว่า เมืองทั้งเมืองถูกทำลายราบเรียบ ไม่มีอะไรเหลือ นอกจากมัสยิด (บ้านของพระเจ้า) เท่านั้นที่ยังคงอยู่
และจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทำให้ฉันกลับมามาคิดและค้นหาความจริงต่างๆเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ฉันถามตัวเองว่า ในเมื่อคลื่นยักษ์ทำลายทุกอย่าง แล้วทำไมมัสยิดยังคงอยู่ คำตอบของตัวเอง ก็เพราะว่ามัสยิดคือ บ้านของพระเจ้า และพระเจ้าย่อมจะดูแลรักษาบ้านของะระองค์ จากสิ่งที่เกิดขึ้น จนในที่สุดฉันก็เข้ารับอิสลาม ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ อัลฮัมดุลิลลาฮ์
หลังจากทีเขารับอิสลามฉันได้คู่ชีวิตที่ดีและเป็นมุสลิมที่เคร่งครัด และครอบครัวที่มีความสุข อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ให้ทางนำที่แท้จริงแก่ฉัน และทุกวันนี้ฉันภูมิใจที่ได้เป็นมุสลิม อัลฮัมดุลิลลาฮ์
Muttaqeen Al islam แปลและเรียบเรียง
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost