'ขโมยก็มารับเสด็จเหมือนกัน' ครั้น ในหลวง ร.๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนภาคใต้


มาแรงรอบสัปดาห์