ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา

20 กพ. 61     2362

ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา

หินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา

ทันทีที่เห็นหินบนหลุมฝังศพนี้ รู้สึกขนลุกและมีความรู้สึกว่า ต้องเป็นหลุมฝังศพของผู้สูงศักดิ์ เจ้าผู้ปกครองเมือง เชื้อพระวงศ์ หรือผู้มีบารมี ในอดีต เพราะรอยแกะสลักทั้งลวดลายตัวอักษร ลวดลายแกะสลักศิลปะมีความงดงาม อ่อนช้อย แกะสลักบนหินแข็งโบราณ แม้นเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปี ก็ยังสามารถผ่านลม ผ่านแดด ตั้งตระหง่าน ไม่สึกกร่อน

จากการสำรวจสุสานโบราณในครั้งนี้ พบว่า เป็นสุสานอายุเก่าแก่ อายุนับร้อยปี ประมาณ 600 ปี ตั้งอยู่บนสวนยางพาราของบิดา นายรอมลี เจ๊ะอุบง ทีมงาน รพสต บ้านบือแนปีแน เป็นหลุมฝังศพ สองหลุม ลักษณะของก้อนหินที่อยู่บนหลุมฝังศพ สันนิฐานว่าน่าจะเป็นศพผู้ชายและสตรี

ลักษณะการแกะสลักหินด้านบนสุดของหลุมฝังศพผู้ชายมีลักษณะเหมือนมงกุฎกษัตริย์ จึงสันนิฐานว่า น่าจะเป็นหลุมฝังศพของเจ้าผู้ปกครองเมืองหรือเชื้อพระวงศ์ในยุคที่ศาสนาอิสลามได้แพร่เช้าสู่แดนแหลมทองแห่งนี้แล้ว

ห่างจากหลุมฝังศพประมาณ สามสิบเมตร ยังพบบ่อน้ำโบราณ แต่สภาพเสียหายเนื่องจากกาลเวลาผ่านมาหลายร้อยปี มีก้อนอิฐโบราณปรากฏอยู่บริเวณรอบ ๆ บ่อแห่งนี้ รวมทั้งมีเศษจานโบราณปรากฎอยู่ในบริเวณนี้ บ่งบอกถึงการมีผู้คนใช้ชีวิตอยู่บนผืนดินแห่งนี้ในอดีต ห่างออกไปอีกมีสุสานที่เรียกขานกันว่าสุสานกือมาลอฆาเยาะ อาจเป็นสุสานของควาญช้างของสุสานแรก ก็เป็นได้ เมื่อบุคคลสำคัญนี้เสียชีวิต พวกเขาจึงฝังศพและนำหินมาตั่งไว้บนหลุมฝังศพ และคนที่มีชีวิตอยู่จึงแยกย้ายกันออกไปจากชุมชนนี้

จากการสอบถามชาวบ้านในชุมชนว่า สุสานนี้เป็นสุสานของผู้ใด ปรากฏว่าไม่มีใครสามารถให้คำตอบเรื่องราวต่าง ๆ นี้ได้ จึงอาจเป็นไปได้ว่า หลุมฝังศพนี้ถูกซ่อนเร้นและถูกปกปิดเรื่องราวไว้เป็นอย่างดี 

จนไม่มีเรื่องราวให้ชุมชนได้เล่าขาน ทราบเพียงว่า สุสานนี้มีการเรียกกันในนาม กูโบโต๊ะลางา ส่วนเรื่องราวที่เป็นปริศนากำลังรอผู้ที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์มาเปิดเผยความลี้ลับนี้

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น หินบนหลุมฝังศพ เป็นหินโบราณ ที่พบได้บนสุสานในบริเวณแหลมมลายู ทั้ง อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน เป็นต้น เรียกว่า บาตูอาเจะ หรือหินอาเจะ ซึ่งนิยมตั้งบนหลุมฝังศพมุสลิมในอดีต และมีการจารึก ชื่อวันเดือนปีเสียชีวิต ของเจ้าของหลุมศพ แต่ตัวอักษรที่จารึกบนหินนี้เป็นตัวอักษรลักษณะลวดลายศิลปะ ยากที่บุคคลธรรมดาจะอ่านออกได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ และเชื่อว่าหินนี้น่าจะนำเข้ามาจากอาเจะ ประเทศอินโดนีเซีย เมือราว 500 ถึง 600 ปีที

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เล่ามาเป็นเพียงการสันนิฐานเบื้องต้น คุณรอมลี บอกว่า เรื่องราวประวัติศาสตร์สุสานนี้ยังมืดมน ครอบครัวของเขาต้องทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสุสานนี้ อย่างน้อยอยากรู้ว่าตัวอักษรที่เขียนบนหินนี้มีความหมายว่าอย่างไร เพื่อไขปริศนาที่ซ่อนเร้นมานานหลายร้อยปี

ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา


ผงะ! พบหินบนสุสานโบราณที่รอคอยผู้มาไขปริศนา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:    Aiman Bin Ahmad
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost