แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

22 กพ. 61     1937

แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ได้ข้อสรุปเป็นมติให้ นายสมาน อาดัม เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439

แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลาง 1439

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost