ศาลเยอรมันสั่งห้ามมัสยิดกระจายเสียงอะซาน แม้ในวันศุกร์ก็ห้าม!!


มาแรงรอบสัปดาห์