ภาพเจ้าชายซัลมาน เสด็จร่วมพิธีจบการศึกษานายเรืออากาศ


มาแรงรอบสัปดาห์