อิสราเอลผ่านร่างกฎหมายเพื่อยกเลิก 'ถิ่นที่อยู่ถาวร' ของชาวปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็ม

9 มีค. 61     358

อิสราเอลผ่านร่างกฎหมายเพื่อยกเลิก 'ถิ่นที่อยู่ถาวร' ของชาวปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็ม

รัฐสภาคเนสเสสของอิสราเอลได้ออกกฎหมายอนุญาตให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิ์เพิกถอนสิทธิพลเมืองของชาวปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็มในบริบทที่ว่าด้วยการ "ละเมิดความจงรักภักดี" ต่ออิสราเอล

กฎหมายนี้จะใช้ในกรณีที่ชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยในเยรูซาเล็มได้แจ้งข้อมูลพื้นฐานที่เป็นเท็จและในกรณีที่ "บุคคลกระทำผิดทางอาญา" ที่ถูกกระทรวงมหาดไทยอิสราเอลกล่าวหา

ภายใต้มาตรการใหม่นี้ รมต.มหาดไทยของอิสราเอล Aryeh Deri หัวหน้าพรรคการเมืองชาตินิยมอัลกุรอานิยมจะสามารถดึงเอกสารประจำตัวของชาวปาเลสไตน์ที่เขาเห็นว่าเป็นภัยคุกคามออกมายกเลิกได้โดยไม่ต้องผ่านการพิิจารณาของศาล

นายฮานัน อาชราวี สมาชิกอาวุโสขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) ได้กล่าวถึงกฎหมายนี้ว่าเป็น "กฎหมายแบ่งแยกเชื้อชาติที่เลวร้าย เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ"

โดยทั่วไปชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มตะวันออกจะได้รับบัตรประจำตัว "ถิ่นที่อยู่ถาวร" และถือหนังสือเดินทางชั่วคราวจอร์แดนที่ใช้เพื่อการเดินทางเท่านั้น พวกเขากลายเป็นพลเมืองรัฐที่ไร้สัญชาติที่ติดอยู่ในบริเวณที่พวกเขามีสิทธิอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมาย  พวกเขาไม่ใช่พลเมืองของอิสราเอล ไม่ใช่พลเมืองของจอร์แดน และไม่ใช่พลเมืองปาเลสไตน์

ชาวปาเลสไตน์ 420,000 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มตะวันออกที่ถูกอิสราเอลยึดครอง ต้องถูกรัฐอิสราเอลควบคุมและจำกัดสถานะเป็นผู้อพยพต่างชาติของรัฐ ชาวอาหรับปาเลสไตน์ที่เกิดในพื้นที่เยรูซาเล็มตะวันออกจะไม่ได้รับสัญชาติอิสราเอล แต่หากชาวยิวที่ตั้งถิ่นฐานในที่เดียวกันจะได้รับสัญชาติอิสราเอลตามกฎหมาย

ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง ก็เสี่ยงต่อการสูญเสียสิทธิในการอาศัยอยู่ที่นั่น

ตั้งแต่ปี 1967 อิสราเอลได้เพิกถอนสถานะของชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 14,000 คน และขับพวกเขาออกนอกพื้นที่

กรุงเยรูซาเล็มตะวันออกถือว่า อยู่ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมดของเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา - และชาวปาเลสไตน์ถือเป็นประชากรพลเรือนที่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายภายใต้ข้อบังคับของ IHL

ในรายงานฉบับล่าสุดของ Human Rights Watch กล่าวว่า การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวซึ่งบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ออกจากกรุงเยรูซาเล็ม "อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมสงคราม" ภายใต้สนธิสัญญาของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)

พัฒนาการ การขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากเยรูซาเล็มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1967 และเพิ่มการละเมิดสิทธิในวิธีการต่างๆ ท่ามกลางความตึงเครียดที่รุนแรงในเยรูซาเล็มหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ทรัมพ์ตัดสินใจที่จะยอมรับเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในเดือนธันวาคม 2017 และทรัมพ์ยังได้ปฏิญาณว่าจะย้ายสถานทูตสหรัฐฯจาก Tel Aviv ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่ถือว่า เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ยกเว้นสหรัฐฯ และรัสเซีย

โดยรัสเซียเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศการยอมรับเยรูซาเล็มตะวันตกเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเมือวันที่ 6 เมษายน 2017

ในขณะเดียวกันก็ประกาศการรับรู้เยรูซาเล็มตะวันออกให้เป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ในอนาคต

Padcha Pad
ที่มา:  www.middleeasteye.net , www.aljazeera.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost