พุทธ-มุสลิม ในศรีลังกาช่วยกันซ่อมแซมธุรกิจมุสลิมที่ถูกไฟเผา


มาแรงรอบสัปดาห์