ทนายความหญิงซาอุฯ รุกคืบสิทธิดำเนินการทางกฎหมาย

19 มีค. 61     230

ทนายความหญิงซาอุฯ รุกคืบสิทธิดำเนินการทางกฎหมาย


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:   ทนายความหญิงซาอุฯ รุกคืบสิทธิดำเนินการทางกฎหมาย 

เจดดะฮ์ – ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นมา สตรีในซาอุฯ สามารถร้องขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการรับรอง เพื่อทำหน้าที่เป็นทนายความสาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมกำลังดำเนินขั้นตอนทางการ เพื่อรับใบสมัครของได้บรรดาสตรี โดยต้องนำมาผ่านการพิจารณาตามข้อกำหนดเสียก่อน จึงจะออกใบรับรองให้ได้

ทนายความมะญิด กอรู๊ป กล่าวว่า ต่อไปทนายความหญิงจะสามารถทำงานด้านกฎหมายได้เช่นเดียวกับทนายความผู้ชาย รวมถึงการออกหนังสือมอบอำนาจด้วย ซึ่งตามกฎหมายของซาอุฯ แล้ว หญิงกับชายมีความเท่าเทียมกัน การออกใบอนุญาตให้ผู้หญิงทำงานต่างๆ ได้ เท่ากับเป็นการให้ความเท่าเทียมด้วย ซึ่งแต่เดิมมาการออกใบอนุญาตต่างๆ ทำให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น 

ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความหญิง จะมีขั้นตอนเดียวกันกับทนายความชาย โดยเมื่อยื่นขอใบอนุญาตแล้วต้องมีช่วงเวลาเพื่อเข้ารับการอบรม มีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หลังจากผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้ว จึงจะทำการออกใบอนุญาตให้

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมระบุว่า มีความตั้งใจที่จะเปิดโครงการอบรมให้แก่ผู้ยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้รับรองเอกสาร จำนวน 857 ราย โดยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และปัจจุบันเป็นผู้ที่ไม่มีงานประจำทำ

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:  www.arabnews.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost