กอ.กทม. จับมือลงนาม MOU สสว. พัฒนาฮาลาล

27 มีค. 61     303

กอ.กทม. จับมือลงนาม MOU สสว. พัฒนาฮาลาล

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมมือกันทำงานหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง นายยุรวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม,นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)สำนักนายกรัฐมนตรี,นายอรุณ บุญชม นายสมัย เจริญช่าง และ นายอาหะหมัด ขามเทศทอง คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

การหารือครั้งนี้เป็นการจับมือร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยในเขต กทม.ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และ เพิ่มศักยภาพมาตรฐานในกระบวนการผลิต การฝึกอบรมบุคลากร การตรวจรับรองฮาลาล ตลอดจนการเผยแพร่สินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

กอ.กทม. จับมือลงนาม MOU สสว. พัฒนาฮาลาล

กอ.กทม. จับมือลงนาม MOU สสว. พัฒนาฮาลาล

กอ.กทม. จับมือลงนาม MOU สสว. พัฒนาฮาลาล

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost