บาห์เรนประกาศพบลานน้ำมันแห่งใหม่ใหญ่สุดนับแต่ปี 1932


มาแรงรอบสัปดาห์