ปธน.อาเซอร์ไบจันเปิดมัสยิดแห่งใหม่ในเมืองหลวงบากู


มาแรงรอบสัปดาห์