จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน 1439

24 เมย. 61     13259

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน 1439

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวั นที่ 1 เดือนรอฎอน ฮ.ศ. 1439

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอฎอน  ฮิจเราะห์ศักราช 1439  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์  ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 25601 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าว ไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน 1439

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost