ยิ่งใหญ่! เตรียมจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439

21 เมย. 61     339

ยิ่งใหญ่! เตรียมจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439

วันที่ 21 เม.ย.61 นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 กล่าวว่า สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดและเผยแพร่ จริยวัตรและคำสอน ของท่านศาสดาเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในสังคมพหุวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

งานเมาลิดกลางฯ ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบและรับรู้ถึงการจัดงานในครั้งนี้รวมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าวและเพื่อให้การดำเนินงานของความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในโลกวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีนายสมาน อาดัม เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

ยิ่งใหญ่! เตรียมจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439

ยิ่งใหญ่! เตรียมจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439

ยิ่งใหญ่! เตรียมจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439

ยิ่งใหญ่! เตรียมจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439


เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost