น่าทึ่ง! ถือศีลอด เปลี่ยนพฤติกรรมชาวเกย์กลับสู่ปกติได้

2 พค. 61     687

น่าทึ่ง! ถือศีลอด เปลี่ยนพฤติกรรมชาวเกย์กลับสู่ปกติได้

การถือศีลอด รวมทั้งการเข้ากลุ่มรับฟังคำปรึกษา และการฝึกอบรม สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศแบบชาวเกย์ ให้กลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้เห็นวิดีโอดังกล่าวต่างประหลาดใจไปตามๆ กัน เนื่องจาก JAKIM เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมาเลเซีย และตามกฎหมายมาเลย์ ทั้งที่เป็นกฎหมายหลักที่ใช้กับชาวมาเลย์ทั้งประเทศ และชาริอะฮ์ ที่ใช้เฉพาะกับชาวมาเลย์มุสลิม ล้วนมีข้อบังคับที่เข้มงวด และบทลงโทษหนัก สำหรับพฤติกรรมการรักร่วมเพศ และการเป็นเกย์ แต่วิดีโอดังกล่าว กลับไม่แสดงออกถึงความรังเกียจ หรือมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นความผิดร้ายแรง และสามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีการพื้นๆ ที่อาศัยหลักการทางศาสนา
วิดีโอดังกล่าวกลับเป็นเสมือนการให้คำแนะนำของรัฐบาล และในทางตรงกันข้าม ได้สร้างความรู้สึกสำนึกผิดให้กับผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือมีรสนิยมทางเพศที่ผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ไม่เชื่อว่า พฤติกรรแ จะสามารถแก้ไขได้ด้วยเพียงการใช้วิธีเหล่านี้ ชีลาบานู สรี จายา (Sheelabanu Sri Jaya) วิจารณ์ว่า วิดีโอนี้ต้องการทำให้คนเชื่อว่า มีวิธีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ชอบสมสู่กับเพศเดียวกัน ให้กลับมาเป็นแบบปกติ แต่เขาปฏิเสธว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้

กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่า มาเลเซียเป็นประเทศที่เกลียดกลัวผู้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ และชาวเกย์ โดยมีรายงานเมื่อปี 2015 ว่า กระแสความมีอคติต่อกลุ่มชาวสีม่วงอยู่ในระดับสูง และมีอยู่ในทุกระดับของกลุ่มชนชาวมาเลเซีย ซึ่งพวกรักร่วมเพศ คนข้ามเพศ หรือชาวเกย์ มักจะถูกจับกุมโดยไม่มีความผิด และยังถูกทำร้ายร่างกาย ละเมิดทางเพศ คุมขัง เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการปฏิเสธสิทธิการได้รับสวัสดิการพื้นฐาน การจ้างงาน และอื่นๆ อีกด้วย

สุลัยคอ มุฮัมมัด แสดงความคิดเห็นว่า การเรียกร้องให้เข้าโครงการบำบัดอาจจะไม่ใช่ความตั้งใจดีที่คนกลุ่มนี้ชื่นชม ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาต้องการได้รับความเคารพในสิทธิ ที่จะสามารถดำเนินชีวิตในหนทางที่เขาเลือกแล้วมากกว่า

ที่มา: www.express.co.uk
เรียบเรียง: tangnamnews.wordpress.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost