กรมศิลปากรลงพื้นที่สำรวจเขตพื้นที่มัสยิดกรือแซะ

3 พค. 61     280

กรมศิลปากรลงพื้นที่สำรวจเขตพื้นที่มัสยิดกรือแซะ

บริเวณมัสยิดกรือแซะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ศิลปากร ที่ 11 สงขลา นำโดย นายเกียรติชัย สุทริโชติ นายช่างสำรวจชำนาญงาน นส.ธนิสรา พุ่มผะกา นักโบราณคดีปฏิบัติการ นายอัดนันต์ อาแว นักวิชาการวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ลงสำรวจแนวเขตพื้นที่มัสยิดกรือเซะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 ไร่ 2 งานเศษหรือไม่

ซึ่งเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร้องเรียนให้ทางศิลปากรที่11สงขลา เข้ามาตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โบราณสถานมัสยิดกรือเซะที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหน้าฝน ภายหลังจากที่ได้มีการปรับถมดินของบริเวณสูงกว่าพื้นของบริเวณมัสยิดกรือเซะอาจส่งผลกระทบในระยะยาว นายเกียรติชัยกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยมาเดินสำรวจมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ.2547 เพื่อออกแบบบูรณะมัสยิดกรือเซะครั้งล่าสุด แต่เพียงยังไม่ได้ปักแนวเขต ส่วนพื้นที่ก็ยังเป็นไปตาม ประกาศในราชกิจเบกษาในเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งานเศษ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้ทั่วถึง ทั้งฝั่งมัสยิดและฝั่งฮวงซุ้ย เพราะเป็นพื้นที่เดียวกัน ไม่ได้แบ่งตามที่เห็น

นายอับดุลฆอนี เจ๊ะเต๊ะ ประธานชมรมรักษ์กรือเซะ กล่าวว่าทางออกของปัญหา นี้ ทางเจ้าหน้าที่ศิลปากรฯได้มีการหารือกับนายก อบต.ตันหยงลุโล๊ะและเจ้าหน้าที่อบต.ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะเป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวตามที่ได้มีการบันทึกข้อตกลง MOU ให้อบต.หรือท้องถิ่นเข้ามาดูแลมัสยิดกรือเซะและเนื้อที่โดยรอบโบราณสถาน ให้ทาง อบต.ทำหนังสือแจ้งให้ทางสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลาเพื่อให้มีการสำรวจปักแนวเขตให้เรียบร้อย ทางท้องถิ่นจะได้สะดวกในการดูแลรักษาพื้นที่เพื่อเป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ในการบริหารดูแลพื้นที่ดังกล่าว

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost