สถานทูตมาเลเซียร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย เชิญชวนร่วมประกวดบทความ NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

4 พค. 61     364

สถานทูตมาเลเซียร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย เชิญชวนร่วมประกวดบทความ NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยถ่ายภาพร่วมกับ  

คุณเอกภัทร เปรมโยธินนักการทูตชำนาญ กระทรวงการต่างประเทศคุณอนุสรณ์ ทองชูแสง ผู้จัดการประจำภูมิภาคอินโดไชน่า สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์  

นายอับดุล ฮาริส ฮาดิ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย สำนักงานกรุงเทพ และนายเจฟฟรี่ โซ ชี เบง ประธานกรรมการบริหารบริษัท Conceptual Events Worldwide Co. Ltd.


สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจัดโครงการประกวดบทความ "NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018" เพื่อร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องนิทรรศการ สถานทูตมาเลเซีย

โครงการประกวดบทความ "NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018" ใต้หัวข้อ "ทำไมฉันถึงอยากจะผจญภัยที่มาเลเซีย" ได้รับความร่วมมือจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ การท่องเที่ยวมาเลเซีย่ สำนักงานการศึกษามาเลเซีย กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และ บริษัท Conceptual Events Co. Ltd. ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

ในการร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มาเลเซีย การประกวดบทความนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าข้อมูลของประเทศมาเลเซียรวมถึงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียที่มีร่วมกันมา สะท้อนออกมาเป็นข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และได้ฝึกตีความ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และใช้ทักษะ creative thinking นำเสนอข้อมูลผ่านการเขียนบทความได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการประกวดในครั้งนี้

ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าการประกวดบทความในครั้งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มการศึกษาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ และการประกวดบทความนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการวิจัย หาข้อมูลเพิ่มเติม และรู้จักประเทศมาเลเซียมากขึ้น

 สถานทูตมาเลเซียร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย เชิญชวนร่วมประกวดบทความ NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

กติกาการแข่งขัน

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 17-25 ปีนับจากวันเข้าร่วมแข่งขัน

3. ระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่ 3 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561

4. โครงการประกวดบทความ "NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018" จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ทำไมฉันถึงอยากไปเที่ยวผจญภัยที่มาเลเซีย" โดยสามารถส่งเข้าประกวดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

5. บทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมีจำนวนคำไม่เกิน 300 คำ

6. ผู้ส่งบทความเข้าประกวดต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโดยกดไลค์เพจของสถานทูตมาเลเซียwww.facebook.com/embassyofmalaysiabangkok เพื่อรับแบบฟอร์มลงทะเบียน กรอกข้อมูลและส่งกลับพร้อมบทความที่จะส่งเข้าประกวดมาที่อีเมล์naksuksa.pai.malaysia@gmail.com

7. บทความส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับและมีความสร้างสรรค์ ผู้เข้าแข่งขันควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของมาเลเซีย เช่นจุดหมายปลายทางต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ศิลปะวัฒนธรรม อาหาร ผู้คน และอื่นๆอีกมากมาย ผ่านทาง http://www.malaysia.travel/th-th/th หรือแหล่งข้อมูล

8. การส่งบทความเข้าประกวดสามารถส่งได้ภายในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

9. คณะกรรมการจะคัดเลือกบทความที่ชนะเพียง 5 บทความโดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. สถานทูตมาเลเซียขอสงวนลิขสิทธิ์ของทุกบทความที่ส่งเข้าประกวด

11. ผลการประกวดจะประกาศบนเพจของสถานทูตมาเลเซีย โดยสถานทูตจะทำการติดต่อผู้ชนะโดยตรงนับจากวันประกาศผล

12. รางวัล 5 รางวัลมีดังต่อไปนี้  

- 2 รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 1 ท่านประกอบไปด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืนพร้อมแพ็คเกจทัวร์  

- 3 รางวัลดีเด่น รางวัลละ 1 ท่านประกอบไปด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ปีนัง  

 

13. ผู้ชนะการประกวดต้องโพสต์กิจกรรมประจำวันระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียที่เพจสถานทูตมาเลเซียรวมถึงประสบการณ์บนเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์

14. ระยะเวลาการเดินทางอยู่ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

สถานทูตมาเลเซียร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย เชิญชวนร่วมประกวดบทความ NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

สถานทูตมาเลเซียร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย เชิญชวนร่วมประกวดบทความ NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost