ยังไม่ยืนยัน! อาคารนี้เคยเป็นโบสถ์ชาวดัทช์มีอายุถึง 900 ปีจริงหรือไม่?


มาแรงรอบสัปดาห์