คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439 ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย

11 พค. 61     279

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439 ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439 ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย (ครั้งที่4/2561)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หนองจอกกรุงเทพมหานคร นายสมาน อาดัม ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 พร้อมด้วยนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ประธานฝ่ายรับเสด็จ รองประธานจัดงาน, นายปรีชา มุสตาฟา รองประธานจัดงาน, นายมานิต ทองแสง รองประธานจัดงาน, นายซีรอซันคาน ปาทาน รองประธานจัดงาน, ดร.สมชาย ดีเจริญ เลขานุการฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน และประธานฝ่ายต่างทุกภาคส่วน ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายครั้งสุดท้าย โดยภายหลังการประชุมฯ ประธานจัดงานฯ กล่าวมั่นใจในการเตรียมความพร้อม และศักยภาพของประธานฝ่ายต่างๆ ที่ต่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อให้งานในภาคพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439 จัดระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 (ตรงกับวันจันทร์-วันพุธ)  ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองเก้า แขวงคลอง 10 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ขอเชิญชาวไทยมุสลิมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประธานพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพฯ


คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439 ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439 ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439 ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ 1439 ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost