14-16พ.ค.เชิญชาวไทยร่วมงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1439

13 พค. 61     770

14-16พ.ค.เชิญชาวไทยร่วมงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1439

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “เมาลิดกลาง” ฮ.ศ.1439 เวลา 16.00 น.


“สมาน อาดัม” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ มุ่งเชิดชู นบีมุฮัมหมัด : ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม”

การจัดงานในปีนี้ ใช้เราะห์มาตัลลินอาละมีน ที่อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน มีความหมายว่า อัลเลาะฮ์ไม่ได้ส่งนบีมุฮัมหมัด(ซ.บ.) มาเพื่ออื่นใด แต่มาเพื่อเมตตาธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ เป้าหมายหลักการจัดงานเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาสังคมร่วมกันได้

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำเอาแบบอย่าง พระจริยวัตรงดงามมาเป็นต้นแบบของชีวิต และอยากจะเห็นความเป็นเอกภาพการบริหารขององค์กรมุสลิมทุกภาคส่วนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากจะให้ทุกสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้

มีกิจกรรมเด่นๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

- การเฉลิมฉลองการเรียนจบพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน 5,000 คน ในวันแรก

- การทดสอบกอรี เพื่อหาตัวแทนประเทศไทย

- การสาธิตการอ่านพระมหาคำภีร์ประเทศอาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน

- การสัมมนาบทบาทสตรีมุสลิมไทย

- การสัมมนาคณะกรรมการทั่วประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานให้คณะกรรมการอิสลามและกรรมการกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีตัวแทนหรือผู้นำของแต่ละจังหวัดมาประชุมร่วมกัน (ทำอย่างไรให้สอดประสาน ส่วนจังหวัดและส่วนกลางให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน)

- การประชุมใหญ่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมิติใหม่ครั้งแรกของการจัดงานเมาลิดนั้นเอง

"ในวันเปิดงานจะมีพี่น้องมุสลิมภาคส่วนต่างๆ มาร่วมรับเสด็จประมาณ 10,000 คน ทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุม เป็นการสะท้อนภาพความสมัครสมมานสามัคคีและความจงรักภักดีของพี่น้องมุสลิมไทย ประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ กล่าว

โดยภาพร่วมของการจัดงานนอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดระยะเวลา 3 วันแล้วนั้น ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของมุสลิม เสื้อผ้า สินค้าต่างๆ อีกจำนวนมาก มีบูธกระจายสินค้ามากกว่า 500 บูธ และยังมีในส่วนของฮาลาลเอ็กซ์โป ที่มีร้านค้าอีกกว่า 100 ร้าน คาดว่า จะมีเงินสะพัดภายในงาน ประมาณ 400 ล้านบาท จะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

อีกทั้งมีบริการฟรี 18 เส้นทาง ตรวจสอบเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน โดยรถเมล์ประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดินทางรวดเร็ว สะดวกสบาย โครงข่ายครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร บริการด้วยใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสถาพร เพชรกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5 094-684-5607

14-16พ.ค.เชิญชาวไทยร่วมงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1439

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost