จุฬาราชมนตรี ประกาศวันที่ 1 เดือนรอมฎอน

16 พค. 61     582

จุฬาราชมนตรี ประกาศวันที่ 1 เดือนรอมฎอน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ความว่า...

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 


จุฬาราชมนตรี ประกาศวันที่ 1 เดือนรอมฎอนเป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost