นายกฯประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลาง 1439

17 พค. 61     453

นายกฯประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลาง 1439

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 22.00 น. ณ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยมี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.1439 แขกผู้มีเกียรติ สถาบันองค์กรมุสลิม ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 3,000 คน เข้าร่วมงาน

เมื่อ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึง บริเวณงาน พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ที่ปรึกษาประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมาน อาดัม ประธานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ1439 นายเอกราช มูเก็น ประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ นายปรีดา เชื้อผู้ดี ประธานฝ่ายรับเสด็จ นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายณพช หวังอับดุลเลาะ ประธานฝ่ายจัดหารางวัล รอให้การต้อนรับ


นายกฯประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลาง 1439 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินเข้าสู่หอประชุม ประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ มอบหนังสืออนุสรณ์ พร้อมสูจิบัตรให้แก่นายกรัฐมนตรี ต่อด้วยพิธีอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน และการกล่าวรายงานสรุปการจัดงาน พร้อมประกาศผลการทดสอบกอรี จากนั้นเป็นการอัญเชิญพิธีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย - หญิง

เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการรับถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศกอรี และเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 49 โล่ พร้อมมอบถ้วยรางวัลการทดสอบกอรี จำนวน 12 รางวัล

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งว่า การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยของพี่น้องชาวไทยมุสลิม นับเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้อิสลามิกชนได้ร่วมสดุดีและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและพระจริยาวัตรอันงดงามของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด พร้อมทั้งได้ศึกษาทบทวนหลักคำสอนของศาสนาอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขความเจริญ

พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมมือร่วมใจและอุทิศตนในการจัดงานขึ้นเพื่อการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด โดยการประกาศสดุดี เทิดทูนพระจริยวัตรและคำสอนของท่านศาสดาสู่การศึกษา ทบทวน และย้ำเตือนให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกแห่งคุณธรรมความดีในจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันประเสริฐของพระองค์ศาสดานบีมูฮัมหมัดในการเป็นต้นแบบคุณธรรมแห่งชีวิต สังคมวัฒนธรรม รวมถึงการสมานฉันท์ของพี่น้องมุสลิมอันจะก่อให้เกิดสันติสุขต่อประเทศชาติสืบต่อไปนายกฯประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลาง 1439

 

สำหรับรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนา โดยศาสนาอิสลามรัฐบาลได้สนับสนุน ทั้งกิจการฮัจย์ กิจการฮาลาล กิจการศึกษา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและกิจกรรมทางศาสนาอย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอแสดงความชื่นชมตัวแทนนักกอรีทุกคน ที่ผ่านการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามและการฝึกฝนของทุกคน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมนี้ที่ได้ส่งเสริมให้อิสลามิกชนได้เข้าใจหลักคำสอนของศาสนาได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น

จากนั้น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีมอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรี และร่วมถ่ายภาพกับคณะจัดงาน เสร็จแล้ว จุฬาราชมนตรีนำกล่าวดุอาอ์ปิดงาน เสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ

นายกฯประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลาง 1439

นายกฯประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลาง 1439

นายกฯประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลาง 1439

mgronline.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost