ประธานกรรมการอิสลามฯปัตตานี ลาออก ก.สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประท้วงห้ามคลุมฮิญาบ

20 พค. 61     2379

 นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้อ่านแถลงการณ์ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนมุสลิมแต่งกายตามแบบอย่างอิสลามมาเรียนหนังสือได้ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองของโรงเรียน เนื่องจากเป็นการทำผิดหลักการของศาสนาอิสลาม

โดยในคำแถลงการณ์มีใจความว่า ข้าพเจ้านายแวดือราแม มะมิงจิ ในนามของคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี วันนี้ขอลาออกจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่เห็นชอบให้นักเรียนมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งการแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามเป็นบทบัญญัติศาสนาอิสลาม กรณีที่ตนให้สัมภาษณ์นั้น หลายคนเข้าใจผิด ตนไม่อยากให้นำศาสนามาเป็นข้อขัดแย้ง เพราะบ้านเมืองกำลังต้องการความสมานฉันท์ และสงบสุขต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มีนโยบายที่ชัดเจนในการปกป้อง และดำเนินงานเพื่อนำศาสนาอิสลามในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

 ซึ่งทางด้านนายแวดือราแม มะมิงจิ ยืนยันว่า การลาออกในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับทางโรงเรียนที่ไม่ยินยอมให้เด็กนักเรียนคลุมฮีญาบมาเรียนหนังสือได้ เพราะเรื่องนี้ขัดหลักศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งตนเองในฐานะผู้นำศาสนาต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อศาสนา โดยเฉพาะไม่อยากเห็นความแตกแยกทางด้านศาสนา อยากให้เกิดความสันติสุข ยิ่งในเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนที่สงบสุข ก็ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซึ่งถึงแม้ว่าตนเองจะลาอกแล้วก็ตาม แต่ในฐานะของผู้นำองค์กรด้านศาสนา ก็จะร่วมประชุมปรึกษาหารือในหลายองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาวิถีการที่ดีที่สุดไม่ให้กระทบกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้พหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจ และร่วมกันในหลายๆ องค์กรในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะหน่วยงาที่สำคัญๆ อย่างสำนักจุฬาราชมนตรี หรือสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost