นายกฯส่งคำอวยพรให้ ชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน

21 พค. 61     488

นายกฯส่งคำอวยพรให้ ชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ขอส่งความปรารถนาดีไปถึงชาวไทยมุสลิมทุกคน  และขอสนับสนุนคำแนะนำของคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการร่วมกันถือศีลอดด้วยความศรัทธา ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดาและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมกันดูแลครอบครัวและบุคคลที่รักให้มั่นคงอยู่ในแนวทางของศาสนา ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดที่เป็นโทษ อบายมุขทั้งปวงตลอดทั้งเดือนรอมฎอน และร่วมกันสนับสนุนนโยบายแนวทางของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี  

“เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฏอนเกิดความสงบสุข ผมเชื่อมั่นว่า ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น ก็ขอให้ทุกคนนำหลักคำสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิต และร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาประเทศ ให้พ้นจากการกระทำของผู้ไม่หวังดี ที่พยายามยุยงปลุกปั่น หรือก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในสังคม” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

www.dailynews.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost