จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล1439 (วันอีฎิ้ลฟิตริ)

22 พค. 61     34344

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล1439 (วันอีฎิ้ลฟิตริ)

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 14  มิถุนายน 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าว ไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษถาคม 2561

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล1439 (วันอีฎิ้ลฟิตริ)

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost