ทำไมมุสลิมต้องกิน “มาม่า”ที่ไม่ฮาลาล?

22 พค. 61     2966

ทำไมมุสลิมต้องกิน “มาม่า”ที่ไม่ฮาลาล?

ทำไมมุสลิมหลายคนต้องกินมาม ่าที่ไม่ฮาลาล?

ต้องรอให้มีคนเตือนก่อนหรอ?
ต้องรอให้มีคนเห็นก่อนหรอ?
ซือดะ ฮายี จายา รุสกี เบอกัต โซวโซว โคคา เอฟเอฟ มีให้กิน ทำไมไม่กิน?

ทำไมต้องไปเลือกกิน ไวไว ยำยำ นิสซิน มาม่า ?
มุสลิมกินไม่ได้ คุณไม่รู้เลยหรอ?

คุณรู้แต่ “ไม่สน”
คุณรู้แต่ทำเป็น “อ้าวหรอ กินไม่ได้หรอ?”
คุณรู้แต่ “ก็มันอร่อย”
คุณรู้แต่ “เรื่องของกู”
คุณรู้แต่ “มึงเคร่ง กูไม่เคร่ง”
คุณรู้แต่ “ไม่เห็นเขาเขียนว่ามีหมูที 
คุณรู้แต่ “น้ำแข็งที่มึงกิน ยังไม่มีฮาลาลเลย”
คุณรู้แต่ “ทำตัวมึงให้ดีก่อนดีไหม ก่อนจะมาว่าคนอื่น”
คุณรู้แต่ “พวกนั้นยังกินเลย ไม่เห็นใครว่าอะไร”
สารพัดขออ้างเพื่อให้ได้กิน
สารพัดข้ออ้างเพื่อไม่ให้ตั วเองเสียหน้า
สารพัดขออ้างเพื่อให้รู้สึก ว่าตัวเองไม่ผิด

ทุกอย่างที่คุณกินของฮารอม มันจะเป็นก้อนเลือด และจะถูกเผาในวันกิยามะห์ ขอให้มุสลิมทุกคนห่างไกลจาก ไฟนรกด้วยเถอะ อามีน อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :

﴿وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ ﴾ (المائدة : 88

ความว่า "และจงบริโภคจากสิ่งที่อัลล อฮฺได้ทรงให้เครื่องยังชีพแ ก่สู่เจ้าซึ่งสิ่งที่อนุมัต ิและที่ดีมีประโยชน์และจงยำ เกรงต่ออัลลอฮฺ ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาในพระอ งค์" (อัลมาอิดะฮฺ : 88)

อิสลามห้ามสิ่งต่าง ๆ ก็เพราะว่ามันไม่บริสุทธิ์แ ละมีพิษภัย สิ่งใดที่เป็นอันตราย สิ่งนั้นก็ฮารอม แต่สิ่งใด เป็นประโยชน์สิ่งนั้นก็ฮาลา ล ถ้าหากสิ่งใดมีพิษภัยหรืออั นตรายมากกว่าประโยชน์สิ่งนั ้นก็ฮารอม

หยุดเถอะครับ ขอร้อง อย่ากินของที่ไม่ฮาลาลเลย เพื่อความบารอกัตของตัวคุณเ อง และเพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้ง หลาย ขอบคุณครับ (ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยกั นแชร์ด้วยครับ การแชร์ในสิ่งที่ดีถือว่าเป ็นการตักเตือนทางหนึ่งครับ)


อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

“ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วๆกันทั่วโลกว่า อาหารฮาลาล เป็นอาหารที่ทุกศาสนาสามารถรับประทานได้ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นอย่างที่มา:   Wee Classic
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost