สถาบันอาหาร ชวน SMEs ฟังสัมมนาฟรี 2 หัวข้อ 31 พ.ค.นี้

24 พค. 61     203

สถาบันอาหาร ชวน SMEs ฟังสัมมนาฟรี 2 หัวข้อ 31 พ.ค.นี้

สถาบันอาหาร ชวน SMEs ฟังสัมมนาฟรี 2 หัวข้อ 31 พ.ค.นี้ ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาฟรี 2 หัวข้อใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 ณ ห้องวีนัส 3 - 4 ชั้น 2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018  

โดยภาคเช้าเวลา 09.00 – 13.00 น. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดสัมมนาเรื่อง “เจาะลึกตลาดไต้หวัน”  เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยากร รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาหารส่งออก พร้อมรับฟังรายละเอียดกิจกรรมนำผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “FOOD TAIPEI 2018” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  

ผู้สนใจสอบถามและสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีได้ที่ E-mail : Khosee@nfi.or.th โทรศัพท์ : 02-442-8688 ต่อ 9206 มือถือ : 090-664-5541

สำหรับภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดสัมมนาเรื่อง“การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร Training Road Map for food Industry” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก(Authentic Thai Food For the World)  เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจบริการร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร โดยวิทยากร คุณณัฏฐวีเดช  คัยนันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจสอบถามและสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีได้ที่ E-mail : wareerat@nfi.or.th, numpung@nfi.or.th โทรศัพท์ : 02-442-8688 ต่อ 9201 มือถือ : 081-611-8209


สถาบันอาหาร ชวน SMEs ฟังสัมมนาฟรี 2 หัวข้อ 31 พ.ค.นี้

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost