ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

28 พค. 61     744

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

มุสลิมทั่วโลกปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินจันทรคติของอิสลาม ซึ่งนำศรัทธาชนทั่วโลกมาหลอมรวมกันในการถือศีลอดช่วงกลางวัน และบริจาคทานเพื่อการกุศล ในช่วงละศีลอด อ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติละหมาดในยามค่ำคืน

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

ภาพสวย! การประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:   www.arabnews.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา