เชิญเที่ยวงาน Halal Food and Goods 2018

28 พค. 61     459

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ได้จัดงานแสดงและ จำหน่ายสินค้าขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้และะกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคใต ้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่  (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สงขลา และ จ.สตูล) ภายใต้ชื่องาน “Halal Food and Goods 2018” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ปทุมธานี  ชั้น G โซนร้านทอง 

เชิญเที่ยวงาน Halal Food and Goods 2018


กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มต่อการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้า รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการยกระดับศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล  

ภาคใต้มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิต มีกลุ่มผู้ประกอบที่มีความสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สงขลา และ จ.สตูล) มีชาวไทยมุสลิมอาศัยจำนวนมาก และมีศักยภาพในการผลิตสินค้าฮาลาล โดยมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุดิบ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญได้ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่ยอมรับ ให้เป็นที่รู้จักแก่โลกมุสลิม และนับเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการของไทยจะขยายการส่งออกไปสู่ตลาดฮาลาลในต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง ภายใต้การจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ที่มีศักยภาพจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 100 คูหา ประกอบด้วย 

กลุ่มอาหารปรุงสด ได้แก่ ครัวทะเลใต้, ร้านข้าวยำสมุนไพรบ้านทอนอามานม, ข้าวแกงปักษ์ใต้ใบเหลียง, ร้านเนื้อย่างโคขุน &ลูกชกลอยแก้ว, ครัวสุขศรี อาหารปักษ์ใต้และกลุ่มกาแฟสดยะลาอินเตอร์ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ลูกหยีแปรรูป,แปรรูปข้าวเกรียบปลาทูยะลา, หจก.เพลินทะเลโปรดักส์, โรตีกรอบครัวอาชีวะ, ขนมจากแป้งเบเกอรี่ออแกนิกส์ และกลุ่มน้ำพริกซัลมา อีกทั้งยังมีสินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทของใช้ ได้แก่ ฮูลูบาลังเฮิร์บ, พฤกษชาติ, บจ.วันดี เนเชอรัลไฟเบอร์, และถ่านดูดกลิ่นอับชื่น

ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เยาวชนรุ่งอรุณ, Batik De Nara, JD.MIRACLE, ดาหลาบาติก, มะลิบาติก เสื้อผ้าสำเร็จรูปและศรีปุตรีอีกทั้งภายในงานจะมีส่วนการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับนักธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีจุดแสดงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.สตูล ถ้ำเลสเตโกดอน จ.ยะลา ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ปัตตานี น้ำตกทรายขาว จ.นราธิวาส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาและ  จ.สงขลา หาดสมิหลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมส่งเสริมและมาร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สงขลา และ จ.สตูล) สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล อีกทั้งผู้คนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทั่วไปสามารถมาลองลิ้มชิมรสกับอาหารฮาลาลที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด ในงาน “Halal Food and Goods 2018”  ในวันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ปทุมธานี ชั้น G โซนร้านทอง ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  การแสดงดนตรี และการสาธิตสินค้าดี สินค้าเด่น และพบกับนักร้อง นักแสดง ที่จะเข้ามาสร้างสีสันภายในงานนี้อีกด้วย

............................................................

 

 

กำหนดการพิธีเปิดงาน “Halal Food and Goods 2018”

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ปทุมธานี  ชั้น G โซนร้านทอง


16.30 น.  - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน   

17.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางเข้าบริเวณสถานที่จัดงาน   

- เปิดตัวพิธีกร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน น าเข้าสู่การแสดงชุด       

“อุบัติกาล แห่งฮาลาล The Rising of the Great Halal”   

18.00 น. - พาณิชย์จังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน   

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิด   

- ถ่ายภาพร่วมกันและมอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี   

- ชมการแสดง ชุด“ฮาลาลไทย ไกลสู่สากล Halal Beyond the World”

- พบกับ “ออกญาวัง-พระยากา แหง” จากละครดังหนึ่งด้าวฟ้าเดียว คุณเดี่ยว สุริยนต์  และร่วมทำกิจกรรมพิเศษ “สลัดฮาลาลเพื่อสุขภาพ แบบฟิตๆ”     

19.30 น. - จบพิธีเปิดงาน

 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost