รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

31 พค. 61     939

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :    รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

ภาพสวยงามที่สื่อถึงบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยความสุขทางใจ และโต๊ะอาหารที่เตรียมไว้สำหรับละศีลอดจากทั่วโลก ซึ่งผู้ถือศีลอดพร้อมครอบครัวเตรียมพร้อมละศีลอดร่วมกัน

ความสนุกสนานรื่นเริงมีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าที่ใดในโลก แม้จะมีพิธีการและขนบธรรมเนียมที่ต่างกันก็ตาม

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

รวมภาพโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารละศีลอดจากทั่วโลก

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:   www.arabnews.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost