สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

8 มิย. 61     195

ผ่านพ้นไปคงไว้ซึ่งความอบอุ่น ประทับใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสำคัญแห่งปีของมุสลิมไทย “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439”

หลังจากรับตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี (ฮ.ศ.1436-1438) ในปีนี้ (ฮ.ศ.1439) รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานโดยควบคุมดูแลการจัดนิทรรศการทั้ง 2 ฟากฝั่งด้านหน้าของหอประชุมใหญ่ 

ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ

ฝั่งขวาเป็นนิทรรศการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่พระราชประวัติด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปยังพสกนิกรมุสลิมอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัจฉริยภาพด้านการบิน  พระปรีชาสามารถด้านการรบในยุทธภูมิสำคัญ ๆ ในอดีตครั้งที่ประเทศไทยถูกภัยคุกคามร้ายแรงจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  และพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรมุสลิมอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ


สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

ส่วนที่ 1 : เอกอัครา ประชาปลื้มเปรม 
แสดงถึงพระราชประวัติส่วนพระองค์นับแต่เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

ส่วนที่ 2  : เอมองค์รัชทายาท เปรื่องปราดเรียนรู้  
แสดงถึงพระราชประวัติด้านการศึกษา นับแต่แรกเริ่ม ที่โรงเรียนจิตรลดาจนทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน รวมถึงทรงเข้าร่วมฝึกใน หลักสูตรพิเศษต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

ส่วนที่ 3  : พระผู้ปกป้องผองภัย

แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านการรบในยุทธภูมิสำคัญ ๆ อาทิ ยุทธภูมิหมากแข้ง  สมรภูมิเดือดที่บ้านนาจาน  ปฏิบัติการกวาดล้างที่ฐานสมเด็จ ฯลฯ

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

ส่วนที่ 4  : น้ำพระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม

แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ  และ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรมุสลิมหลากหลายมิติอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

SPHERE

ฝั่งซ้ายเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับระบบการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฮาลาลโดยใช้ระบบอิเล็คโทรนิคส์เข้ามาช่วยเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0  ภายใต้ชื่อ  ‘SPHERE’ (System Protocol Halal  Electronic Resourse Exchange)  ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาลทางอิเล็คโทรนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวก ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย ทำให้กระบวนการขอมาตรฐานฮาลาลเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

จุดที่1:  แสดงให้เห็นถึงความง่ายดายในการยื่นขอหรือต่ออายุการรับรองมาตรฐานฮาลาล

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

จุดที่2:  แสดงถึงจุดวิกฤตในกระบวนการผลิตที่สุ่มเสี่ยงต่อการปนเปื้อน  ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบ (Auditor) ทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งยังสามารถส่งข้อมูลตรงถึงองค์กรที่รับรองมาตรฐานฮาลาลได้ทันที

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

จุดที่3:  ระบบได้รวบรวมสารประกอบต่าง ๆ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยจัดเรียงในรูปแบบของ H Number ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

จุดที่4:  แสดงถึงเครื่องมือตรวจสอบในห้องแลปของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถตรวจสอบไขมัน แอลกอฮอล์  เจลาติน และ DNA

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

จุดที่5 :  สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาล เพียงโหลด application          ‘H App.’ เป็นแหล่งรวมเรื่องของฮาลาล มี App. ย่อย ๆ อยู่ในนั้น เช่น Halal Route , Halal Scan ,Smart Halal  ฯลฯ

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

ดร.ภราดร สุรีย์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานเชียงใหม่)

 

สุดซาบซึ้ง! เปิดภาพนิทรรศการ 'ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ' ในงานเมาลิด 1439

ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 57
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost