ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ

9 มิย. 61     257

ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:   ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ


มกุฎราชกุมารแห่งอะบู ดาบี ชี้ค โมฮัมเหม็ด บิน ซัยยิด และมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งราชอาณาจักรซาอุ ฯ ร่วมประชุมสภาความร่วมมือ ซาอุ-เอมิเรตส์ ครั้งแรกที่เจดดะฮ์ และมีการลงนามข้อตกลง และความร่วมมือราว 44 โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และด้านการทหาร

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีการประกาศถึงโครงสร้างขององค์กรความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเร่งให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และตามเป้าหมาย

ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ

วิสัยทัศน์ของสภาความร่วมมือ ฯ มีจุดหมายในการส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากร และด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร รวมทั้งเพิ่มความั่นคงในด้านสวัสดิการ และความผาสุกของประชาชนในทั้ง 2 ประเทศ

ชี้ค บิน ซัยยิด กล่าวในตอนท้ายของการประชุมว่า เป็นโอกาสสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่จะสถาปนาความร่วมมือแบบอาหรับที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความเป็นเอกภาพ จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ซาอุฯ และเอมิเรตส์ เป็นประเทศอาหรับที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีกองกำลังติดอาวุธที่ทันสมัยพอๆ กัน โดยเศรษฐกิจของซาอุ ฯ และเอมริเรตส์ แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่มีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลล่าร์  การส่งออกของทั้ง 2 ประเทศรวมกัน มีส่วนแบ่งเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมีมูลค่าราว 750 พันล้านดอลล่าร์ บวกกับค่าการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ปีละ 150 พันล้านเอมิเรตส์ดิรฮัม ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสอันมหาศาลสำหรับความร่วมมือทวิภาคีที่จะเกิดขึ้น

ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ

ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ

ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ

ซาอุฯ-เอมิเรตส์ประกาศลงนาม20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:   www.english.alarabiya.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost